Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Obsah vydaných čísel

Obsah čísla 1, ročník 66 (2015–2016)

Stati a články

Světový dramatik z periferie František Langer, E. Gilk
Vulgarismy v lexikálním systému i v komunikaci, P. Nejedlý
Jan Drda: tvorba ze čtyřicátých let, B. Hoffmann

Z praxe našich škol

Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem, Z. Šalamounová

Diskuse

K testu jazykových dovedností žáků 6. ročníků v projektu CLoSE, F. Brož – H. Voňková

Z nové české literatury

Z našich knižních meandrů, , V. Novotný

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Psaní předpon s(e)-, z(e)-, I. Svobodová

Rozhledy

Odešel František Daneš, poslední ze tří králů bohemistiky 20. století, M. Čechová
Tož tedy bez něho…, M. Hoznauer
Z literárního muzea: Karel Šarlih, V. Novotný

Literatura

Nové, korpusově založené mluvnice češtiny, R. Adam, I. Bozděchová, P. Jínová, E. Lehečková
Netradiční kniha Miloše Hoznauera, J. Holý