Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Kontakty

Adresa redakce:

SPN – pedagogické nakladatelství, a. s.,

Ostrovní 30

110 00 Praha 1

tel.: 224 931 447

e-mail: hchylova@seznam.cz

Distribuce:

ADISERVIS, s. r. o.,

Na Nivách 18

140 00 Praha 4

tel: 241 484 521

e-mail: adiservis@seznam.cz